VPS Windows


VPS HDD Plan 1
VPS HDD Plan 2
VPS HDD Plan 3
VPS HDD Plan 4
VPS HDD Plan 5
VPS HDD Plan 1
Location
Thailand
Starting from
฿800.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 4 Core
Ram (not shared) 6 GB
HDD SAS RAID 10 150 GB
SSD RAID 10 50 GB
Network 10 Gbps Share
VPS HDD Plan 2
Location
Thailand
Starting from
฿1,200.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 6 Core
Ram (not shared) 8 GB
HDD SAS RAID 10 200 GB
SSD RAID 10 60 GB
Network 10 Gbps Share
VPS HDD Plan 3
Location
Thailand
Starting from
฿1,600.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 8 Core
Ram (not shared) 10 GB
HDD SAS RAID 10 250 GB
SSD RAID 10 70 GB
Network 10 Gbps Share
VPS HDD Plan 4
Location
Thailand
Starting from
฿2,000.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 12 Core
Ram (not shared) 12 GB
HDD SAS RAID 10 270 GB
SSD RAID 10 80 GB
Network 10 Gbps Share
VPS HDD Plan 5
Location
Thailand
Starting from
฿2,700.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 16 Core
Ram (not shared) 16 GB
HDD SAS RAID 10 300GB+10GB
SSD RAID 10 80 GB
Network 10 Gbps Share