VPS Windows


VPS HDD Plan 1
VPS HDD Plan 2
VPS HDD Plan 3
VPS HDD Plan 4
VPS HDD Plan 5
VPS HDD Plan 1
Location
Thailand
Starting from
฿800.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 4 Core
Ram (not shared) 4 GB
HDD SAS RAID 10 150 GB
SSD RAID 10 40 GB
Network 1 Gbps Share
VPS HDD Plan 2
Location
Thailand
Starting from
฿1,200.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 6 Core
Ram (not shared) 6 GB
HDD SAS RAID 10 200 GB
SSD RAID 10 50 GB
Network 1 Gbps Share
VPS HDD Plan 3
Location
Thailand
Starting from
฿1,600.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 8 Core
Ram (not shared) 8 GB
HDD SAS RAID 10 250 GB
SSD RAID 10 60 GB
Network 1 Gbps Share
VPS HDD Plan 4
Location
Thailand
Starting from
฿2,000.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 12 Core
Ram (not shared) 10 GB
HDD SAS RAID 10 270 GB
SSD RAID 10 70 GB
Network 1 Gbps Share
VPS HDD Plan 5
Location
Thailand
Starting from
฿2,700.00THB
จ่ายทุกเดือน
Core of CPU Shared 16 Core
Ram (not shared) 16 GB
HDD SAS RAID 10 300GB+10GB
SSD RAID 10 70 GB
Network 1 Gbps Share